Handelsbetingelser

ANNULLERING AF BESTILLING


En bestilling kan kun annulleres af køberen, før
den er overført til pakning på HALLO Mobil ApS' lager. Bestillingen anses som
værende pakket ved bekræftelse af e-mail.


PRISER

Samtlige priser opgives inklusiv moms, fragt,
told og andre offentlige afgifter og gebyrer. HALLO Mobil ApS forbeholder sig
retten mod eventuelle "trykfejl" i prislister. Sådanne
"trykfejl" er ikke bindende for HALLO Mobil ApS. Gældende prislister
findes i vores WebShop på www.shop.hallo.dk/.dk og https://gaming.hallo.dk/,
disse erstatter altid tidligere versioner.


Betaling

Når du handler på https://shop.hallo.dk/ og https://gaming.hallo.dk/,
er det HALLO Mobil ApS, som håndterer betalingen. Hvis du har spørgsmål
vedrørende betaling, skal du kontakte HALLO Mobil ApS. Alle priser er i danske
kroner og inkl. moms. Alle udgifter i relation til varen, herunder til porto,
fragt, emballage mv., samt en samlet pris vil fremgå ved bestilling og af
ordrebekræftelsen. Leveringsomkostninger vil variere afhængig af, hvilken vare
og leveringsform du har valgt. Hvis du køber flere varer fra den samme Sælger,
så vil alle varer som udgangspunkt sendes i samme leverance og du vil kun
opkræves for levering én gang. Hvis du køber flere varer fra forskellige
sælgere, så vil hver sælger sende dig en separat pakke og du vil betale for
levering for hver forsendelse. Du kan vælge mellem de betalingsmåder, som vi
tilbyder i købsprocessen. For at minimere risikoen for uautoriseret adgang
krypteres dine betalingskortoplysninger. Når vi har modtaget din ordre,
reserverer vi beløbet via den valgte betalingsmetode for at sikre, at der er
dækning for købesummen, så transaktionen kan gennemføres. Produkterne på https://gaming.hallo.dk/
er digitale produkter og bliver afsendt med det samme efter bestilling, beløb
hæves derfor på dit kort med det samme.


EJENDOMSFORBEHOLD

Varerne forbliver HALLO Mobil ApS’ ejendom frem
til fuld betaling foreligger. Dette er som sikkerhed for den udestående
købesum, med tillæg for renter og omkostninger indenfor rammen af gældende
lovgivning. Frem til fuld betaling foreligger, binder forhandleren sig til at
behandle varen forsvarligt og sørge for, at den er forsikret.

LEVERINGSBETINGELSER

Alle bestillinger på produkter, som findes på
lager effektueres omgående. For varer som ikke findes på vores lager, vil
leveringstiden afhænge af den enkelte producent. Dersom ikke andet er aftalt,
leverer HALLO Mobil ApS digitalt og med det samme efter din bestillings
gennemførelse. Risikoen går over på køber ved levering. Det angivne
leveringstidspunkt er vejledende. Ved væsentlig ændring i leveringstidspunktet
skal HALLO Mobil ApS varsle køber. Dersom varen skal sendes til køber, skal
denne angive nøjagtigt, hvor varen skal leveres. Levering anses sket ved
overlevering af varen til transportør eller postvæsnet. Leveringens værdi kan
ikke overstige den kreditgrænse, som er fastslået af HALLO Mobil ApS. Grænsen for
fragtfri levering registreret på fax, e-mail og telefon er 2500 kr. (ex moms).
Fragtfrigrænsen beregnes af summen på leverede varer. For bestillinger under
fragtfrigrænsen tillægges en fragtomkostning på 65 kr. (ex moms). Bestillinger
modtaget mandag - fredag mellem kl. 08.00 - 12.45 effektueres samme dag om
muligt. Bestillinger modtaget efter kl. 12.45 effektueres næste hverdag.

TRANSPORTØR

Distributionen sker med en speditør, som er
valgt af HALLO Mobil ApS. Det er kundens ansvar at kontrollere produkterne/leveringen
ved modtagelsen. Dersom leveret gods er skadet, eller hvis det leverede antal
kolli ikke stemmer overens med følgeseddel eller fragtseddel, skal dette
uvilkårligt skrives på transportørens fragtseddel ved modtagelsen. Derefter
anmeldes det indtrufne til HALLO Mobil ApS' salgsafdeling, som tager hånd om
reklamationer overfor speditøren. Erstatningslevering kan sendes omgående efter
aftale. Kreditering for reklamerede varer sker først efter, at reklamationen er
færdigbehandlet hos speditør og hos HALLO Mobil ApS.


FORSINKELSER

HALLO Mobil ApS tager ikke ansvar for
forsinkelser, som skyldes forsinkelse hos transportør, producenten eller hos
tredje part.

GARANTIER

HALLO Mobil ApSgiver garantier, som svarer til
betingelserne hos den enkelte producent. HALLO Mobil ApS giver ikke forhandlere
eller Deres kunder egen garanti på produkter, som ikke er produceret af HALLO
Mobil ApS. Ved fejl på salgsgenstanden, som kan føres tilbage til mangler, som
forelå på leveringstids-punktet, og som ikke skyldes forhandleren eller forhold
fra hans side, har HALLO Mobil ApS ubetinget ret til, for egen regning, at
rette manglen eller foretage genlevering. Produktet anses som leveret til rette
tid, selvom leverandøren må rette manglen eller foretage genlevering. Når HALLO
Mobil ApSforetager ændringer eller omlevering, kan forhandleren ikke gøre
yderligere genbeføjelser gældende. Eventuelle mangler må påpeges inden fem
hverdage regnet fra levering. DOA (Dead On Arrival) og garantiservice
administreres af en servicepartner, som er udnævnt af producenten. Kunden står
for fragt og returomkostninger, hvis ikke andet er opgivet af producenten.


REKLAMATIONER

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
Det betyder bl.a., at du som forbruger har 2 års reklamationsret fra modtagelse
af varen efter købeloven. Hvornår og hvordan skal man reklamere? Når du har
modtaget varen, anbefaler vi, at du hurtigst muligt tjekker, om den svarer til
ordrebekræftelsen, om varen er blevet beskadiget under transporten, og om der
er fejl ved varen. Hvis der foreligger en mangel, skal du reklamere direkte til
HALLO Mobil ApS, som du købte varen af. Reklamationen skal ske inden for
rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. Hvis du reklamerer inden for 2
måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamation altid være rettidig. Du
skal aftale med HALLO Mobil ApS hvordan varen sendes tilbage og om udgifterne
herfor vil blive refunderet.


RETURBETINGELSER

Fortrydelsesret
Fortrydelsesret om privatkunde har du, jf. dansk
lovgivning, 14 dages fortrydelsesret fra den dag pakken er modtaget eller
afhentet. Fortryder du dit køb, skal du produktet være afsendt senest den 14.
dag efter modtagelse. Vi anbefaler at du får en kvittering med pakkenr. til
Track & Trace. Ved returnere afholdes forsendelsesomkostninger af kunden.
Vi har op til 7 dage til at tilbagebetale beløbet for den/de returnerede
vare(r) fra den dag, vi har modtage pakken retur.

Køber har pligt til at returnere varen i samme
stand og mængde, og i ubrugt stand. Alt tilbehør, emballage, mv. skal være
intakt, da det anses for en væsentlig del af salgsværdien. I henhold til lov om
fortrydelse gør vi opmærksom på at vi forbeholder os retten til at anslå den
værdi forringelse som det produkt man ønsker at retunere har som jvf.
Forbrugeraftalelovens § 24, stk. 5 (forbrugerens hæftelse for en eventuel
værdiforringelse )Du bedes henvende dig til os pr. telefon 24 92 92 92 eller
e-mail kundeservice@hallo.dk, hvis du ønsker at returnere din bestilte vare.
Forhandleren har ikke ret til at returnere fejlfrie varer, og leverandøren har
ikke pligt til at acceptere retur af disse. Eventuelle returforespørgsler må
meldes til HALLO Mobil ApS inden 5 hverdage fra leverancedatoen.


VILKÅR FOR RETUR

Før en vare returneres skal man altid tage
kontakt med vores salgsservice. Kunden får en returseddel, som skal følge med
godset. Returvarer, som kommer til os uden returseddel, sendes tilbage til
kunden, og returfragt faktureres kunden. Varer, som returneres til os, skal
være ubrugte, originalemballagen skal være uskadt og samtlige tilbehør skal
følge med. Bemærk at returseddelen kun gælder i 7 dage. Kreditering sker først
efter, at produktet er inspiceret af os, og opfylder ovenstående krav.
Forhandleren må selv dække fragtomkostningerne på returforsendelser; HALLO Mobil
ApS dækker fragt på genlevering. Returvarer modtages ikke som efterkrav eller
for HALLO Mobil ApS regning. Sådanne forsendelser vil blive returneret til
afsender. Der godtages ikke retur af konfigurerede produkter. Returforsendelser
må mærkes med tildelt returnummer på postetiketten eller fragtbrev. Skriv ikke
på originalemballagen. Retur vil i så fald blive afvist. HALLO Mobil ApS
forbeholder sig retten til at teste returnerede varer. Mangelfulde varer skal
ledsages af fejlbeskrivelse fra forhandler (returseddel). Dersom produktet ikke
er defekt, vil det blive tilbagesendt, og forhandleren vil blive krediteret for
udført test, fragt etc. Ved mangelfulde varer forbeholder HALLO Mobil ApS sig
retten til selv at vælge at omlevere eller kreditere varen.


ANSVAR

Risiko for returnerede produkter ligger hos
forhandleren, indtil HALLO Mobil ApS har undersøgt varen og accepteret returen.


Klage rettingheder
Har du som forbruger en klage, skal du først
ringe til HALLO Mobil kundeservice på tlf. 70301818 eller sende en e-mail til Kundeservice@hallo.dk
med "klage" i emnefeltet. HALLO Mobil træffer herefter afgørelse i
sagen senest 3 uger efter, at klagen er indgivet. Du er også velkommen til at
sende os din klage med posten til følgende adresse:

HALLO Mobil ApS
Nørrebrogade 177
2300 København N

Hvis du herefter fortsat er uenig i HALLO Mobil
ApS afgørelse, kan du henvende dig til nedenstående ankenævn. Angår din klage
varer (mobiltelefoner og lignende) eller indholdstjenester kan du klage til:

Nævnenes Hus
Center for Klageløsning
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon: 72 40 56 00
www.naevneneshus.dk

Hvis du er berettiget til at klage, kan du gøre
det online her, hvor du også kan læse mere om, hvordan du gør. Er dit køb
foretaget online på https://shop.hallo.dk/, kan du også anvende
EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være
relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder
klageportalen her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


ANSVARSBEGRÆNSNING

HALLO Mobil ApS er ikke i noget tilfælde
ansvarlig for indirekte skade som udeblevet gevinst eller andet forretningsmæssigt
tab, som kunden kan tænkes at blive påført, og heller ikke anden skade, som
ikke rimeligvis kan forudses af HALLO Mobil ApS. HALLO Mobil ApS forbeholder
sig retten til at udføre løbende vedligeholdelse af Internet-tjenesten, og
muligheden for at benytte HALLO Mobil ApSs WebShop kan da være midlertidig
begrænset. HALLO Mobil ApS påtager sig ikke ansvar for skade eller ulejlighed,
som opstår, pga. at forbindelsen med HALLO Mobil ApS WebShop er afbrudt, eller
fordi siden er ude af funktion. Kunden accepterer, at al information, som
kommer fra HALLO Mobil ApS WebShops eller HALLO Mobil ApS-ansatte er
forretningshemmeligheder, som tilhører HALLO Mobil ApS.


PRODUKTANSVAR

Tekniske oplysninger angivet i brochurer og
andet reklamemateriale, tjener kun som vejledning, og må ikke opfattes som
endeligt og bindende. Dersom tilsvarende oplysninger er taget med i
ordrebekræftelsen eller andet aftaledokument, anses de for at være bindende.
Opgivet tekniske data må altid forstås med de tolerancer, som er vanlig praksis
i branchen. Dersom de solgte varer volder skade på personer eller ting, og
dette skyldes, at de ikke giver den sikkerhed, som bruger eller offentligheden
rimelig kan forvente, er HALLO Mobil ApS erstatningsansvarlig i den
udstrækning, at ansvaret følger Købelovens bestemmelser om produktansvar.


FORCE MAJEURE

Dersom leverandør bliver forhindret i at opfylde
aftalen, eller bliver af en sådan opfyldelsespligt urimelig tyngende som følge
af arbejdskonflikt, ophør af virksomhed, konkurs, gældsforhandling og lignende,
herunder hos leverandør, eller enhver anden omstændighed, når parterne ikke med
rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrænset til, brand, krig,
mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition,
beslag, offentlige restriktioner såvel nationalt som internationalt, oprør og
strejker/lockout, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, brud på
telekommunikationslinjer, indskrænkning i tilførsel af drivkraft, samt mangler
ved, eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter
som følge af førnævnte omstændigheder, som omhandles i dette punkt, suspenderes
leverandørens pligter i den udstrækning, forholdet er relevant, og for så lang
tid som forholdet varer. Modparten kan i force majeure situationer hæve aftalen
med den ramte parts samtykke, eller hvis situationen varer eller antages at
ville vare længer end 60 kalenderdage, regnet fra det tidspunkt situationen
indtraf, og da bare med 15 kalenderdages varsel. Anden varighed kan aftales i
bilag. I forbindelse med force majeure situationer har parterne gensidig
informationspligt overfor hinanden om alle forhold, som må antages at være af
betydning for den anden part. Sådan information skal gives så hurtigt som muligt.

OVERDRAGELSE AF AFTALE

Denne aftale kan ikke overgives uden skriftlig
godkendelse fra HALLO Mobil ApS. Rettigheder og/eller gæld er ugyldige uden en
sådan godkendelse ifølge denne aftale.

TVISTER

Tvist angående tolkning og praktisering af denne
aftale, skal i første række løses med Forhandling- og overenskommelse. Dersom
parterne ikke kan enes, skal tvisten prøves i henhold til gældende dansk
lovgivning ved en dansk domstol.


AKTUELLE VERSIONER

Det er kundens ansvar at holde sig opdateret med
gældende prislister og Salgs- og Leveringsbetingelser. Gældende version af
HALLO Mobil ApS prislister og Salgs- og Leveringsbetingelser kan hentes i vores
WebShop, eller de kan bestilles over telefon eller e-mail.